MQ-1  Hybrid Quad    Compact 2 elements 4 band beam  20,  15 ,10 and 6 meters with a tuner. 

 .     

  

     MQ-26  Hybrid Quad  Compact 2 element 6 bands 20,17,15,12,10 and 6 meters with tuner 

  

    B-246 Compact 2 element 6 bands 40,20,17,15,10,6 and 12 meters with a tuner

B-246